Kierownicy projektów muszą być w stanie zidentyfikować pułapki występujące w wielu punktach projektu budowlanego i znaleźć sposoby na zminimalizowanie ich wpływu na ostateczne zakończenie projektu. Często niedocenianą usługą świadczoną przez kierowników projektów budowlanych jest ułatwianie komunikacji między różnymi interesariuszami zaangażowanymi w projekt budowlany. Każdy inny zespół projektowy zaangażowany w projekt musi ukończyć część projektu, zanim będzie można go przekazać innej. W niektórych przypadkach jeden zespół będzie wymagał informacji, które posiada inny zespół. Ułatwienie przepływu informacji między zespołami od początku do końca jest kluczowym elementem zarządzania projektami budowlanymi. Usługi zarządzania budową nie są konieczne dla każdego projektu. Jednak wraz ze wzrostem