Dawno skończyły się czasy, kiedy to zmuszeni byliśmy wznosić swoje domy przez długie lata, systemem gospodarczym, co wiązało się ze znacznym nakładem pracy własnej i całej rodziny. Inwestycje były wykonywane w rozciągniętych w czasie etapach. Punktem wyjścia przy takim sposobie budowania był oczywiście zawsze projekt architektoniczny. Projekt ten jednak z reguły ograniczał się do sposobu konstrukcji ścian oraz rozkładu pomieszczeń, czyli tych wszystkich twardych, technicznych uzgodnień, od których praktycznie nie mogło być odstępstw. Pozostałe rzeczy, jak wykończenie elewacji, balustrady balkonów, wykończenie zewnętrznych schodów, rysunek chodników i podjazdów, układy zieleni wokół budynków traktowane były jako ustalenia miękkie, które kształtowały się w głowie inwestora dopiero pod koniec realizacji inwestycji, gdy już budynek w stanie surowym zostawał zamknięty.

Minęły jednak lata, zmieniły się warunki inwestowania i budowania, a wraz z nimi zmieniło się również podejście inwestorów do stawiania domów. Przyszły właściciel nieruchomości chce obecnie wiedzieć wszystko przed rozpoczęciem budowy. Daje sobie dużo czasu na przygotowania, przegląda projekty budowlane w rozmaitych biurach architektonicznych, z uwagą przygląda się kosztorysom. Z pewnością zdecyduje się na wybór takiego projektu, co do którego architekt przewidział możliwość drobnych zmian. Korekty mogą dotyczyć rozkładu ścian działowych w obiekcie, rozmieszczenia drzwi wewnętrznych, konstruowania użytecznych z punktu widzenia inwestora wnęk i schowków. Są to te rzeczy, które nie ingerują w konstrukcję budynku, ani w jego wygląd zewnętrzny. Takie spersonalizowane aranżacje pozwalają jednak dopasować budynek do potrzeb i oczekiwań późniejszych jego mieszkańców.

Wielość biur architektonicznych oraz bogactwo ich ofert sprawiło, że obecnie nieliczne są już przypadki zamawiania projektów indywidualnych. Jeśli potrzeby i wyobrażenia rodziny dają się umieścić w pewnych typowych ramach, można jej z powodzeniem zaproponować projekt typowy. Zwłaszcza, że projekty te obejmują teraz nie tylko schematy konstrukcji, instalacji i wykończeń samego budynku. Często, jako uzupełnienie dokumentacji, inwestorzy otrzymują również w pakiecie projekt zagospodarowania terenów zielonych, garażu i altan, oraz innych elementów architektury ogrodowej. Ogród może więc stylistycznie nawiązywać do budynku. Jeśli dla domu przewidziano nowoczesny look, układ rabat, kwietników, chodników i oczek wodnych również może otrzymać nowoczesne szlify. Projektant przewiduje jednak również i inne możliwości, na przykład takie, że właściciel domu może odczuwać silne związki z tradycją budowlaną danego regionu. Jeśli więc w bezpośrednim otoczeniu znajdują się budynki w pewnych charakterystycznych dla całego regionu cechach, to również ten nowo powstający budynek oraz jego zielone otoczenie mogą się tymi określonymi właściwościami charakteryzować. Dobrze jest, gdy wszystko ustalone zostanie jeszcze w fazie projektowania, po to, aby późniejsza budowa odbywała się sprawnie, ekonomicznie i bez większych przeszkód. Wpływa to pozytywnie zarówno na komfort pracy budowlańców, jak i na spokój inwestora.