Codziennie dobiegają do nas wiadomości o znacznym stężeniu pyłu zawieszonego oraz zanieczyszczeniach powietrza, którym oddychamy. Szkodliwy pył stał się codziennym i smutnym elementem funkcjonowania w aglomeracji. Jak powszechnie wiadomo jest on niezwykle niezdrowy a zarazem może być przyczyną dużo chorób, począwszy od zapalenia płuc, przez nowotwory. Za taki stan rzeczy odpowiada między innymi: opalanie domu przy wykorzystaniu słabej jakości węgla, czy tez palenie śmieci, a co gorsza odpadów plastikowych. Pomimo kar orzekanych przez organy państwa nie można zauważyć znaczącej poprawy. Nowoczesne piece posiadają już w specjalne filtry, które pozwalają na nie przedostawanie się zanieczyszczeń. Dzięki temu do atmosfery wydobywa się